o wychowaniu motoryzacyjnym.

Definicja wychowania motoryzacyjnego :

"Wychowanie motoryzacyjne to - zamierzone, celowe, planowe oddziaływnie wpływające na kształtowanie wiedzy technicznej o motoryzacji, odpowiedzialności, kultury zachowania na drodze i dbałości o pojazd"./1

Czy wiecie, że (ciekawe definicje):

Motor- silnik, mechanizm, za pomocą którego energia może być przetwarzana na pracę mechaniczną. Stosunek otrzymanej pracy pożytecznej do ogólnej ilości energii zużytej nazywa się wydolnością motoru.

Jako ciekawostka dla tych którzy interesują się motoryzacją:

Motocykl- rower, poruszany za pomocą motoru,/2

Motoryzacja- ogół zagadnień związanych z przemysłem samochodowym, transportem i komunikacją samochodową także :proces rozwoju przemysłu samochodowego i upowszechniania wykorzystania sprzętu motorowego i silników spalinowych jako źródła energii./3

Kierowca- osoba prowadząca samochód./4

Kierowca - osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym.
Pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
Motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy.
Motorower - pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.
Rower - pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem.*

Motocyklista- człowiek jeżdżący, jadący na motorze, motocyklu./5

Kultura- pewien poziom umiejętności, stopień doskonałości, sprawność w opanowaniu jakiejś specjalności, pewien poziom rozwoju, zwłaszcza intelektualnego./6

Czynniki wpływające na bezpieczństwo w ruchu drogowym:

 1. Wiedza techniczna -to posiadanie podstawowej wiedzy o działaniu pojazdu, jeżeli będziemy wiedzieli, jak działają podstawowe mechanizmy w pojeździe, będziemy mogli we właściwy sposób go użytkować i prowadzić serwis.
 2. Serwis, tzn. po określonym przez producenta przebiegu należy wymieniać płyny: olej w silniku, płyn chłodniczy, płyn hamulcowy, należy sprawdzić jakość oleju w skrzyni biegów, klocki hamulcowe, opony. Nie kupujcie używanych opon, bo jak sama nazwa mówi one już były używane.
 3. Warto wiedzieć :czy jest sprawna gaśnica, czy jest trójkąt odblaskowy, kiedy i gdzie obowiązuje kamizelka odblaskowa, co zrobić gdy zapali się kontrolka oleju lub temperatury płynu chłodniczego?
 4. Sama wiedza dotycząca znaków drogowych  nie wystarcza by być dobrym kierowcą.
  Zachowanie kierowcy w sytuacjach trudnych np.: poślizgu, wtargnięcia pieszego na jezdnię, zajechania drogi przez inny pojazd itp. powoduje sprawdzenie naszego zachowania, czy dajemy sobie radę czy nie. Psychika kierowcy ma najważniejsze znaczenie w czasie trudnych sytuacji drogowych. Nadmierna i przesadna ostrożność może powodować zagrożenie dla uczestników ruchu.
 5. Umiejętności kierowania samochodem sprawdza się w trudnych warunkach pogodowych np: jazda na zaśnieżonych drogach lub torze ale oczywiście nie wszyscy mają taką możliwość. Niemniej jednak wiedzieć trzeba, że wszędzie tam , gdzie są tory wyścigowe (np: Poznań, Toruń, Kielce) można o określonych godzinach, ćwiczyć swoje umiejętności jazdy. Namawiam do ćwiczenia technik jazdy . Umiejętności przydadzą się w trudnych i nieoczekiwanych sytuacjach drogowych.

Tor_Poznan

Fragment toru wyścigowego w Przeźmierowie k/ Poznania.

Kultura osobista kierowcy, to umiejętność korzystania z prawa drogowego, uprzejmość i wyrozumiałość dla innych użytkowników.

Samochód i motocykl są jak garnitur - jednak nie wiemy co jest w środku jaki jest jego posiadacz, czy przewiduje, czy jest odpowiedzialny.

Odpowiedzialność za innych na publicznej drodze.

Odpowiedzialność za stan techniczny pojazdu przekłada się na ludzkie życie począwszy od wyciekającego oleju z silnika a kończąc na zużytych oponach.

Według Prawa o ruchu drogowym, wypadkiem jest zarówno zdarzenie z ofiarami, jak i drobna stłuczka - bez rannych, potocznie nazywana kolizją. 

 • Kodeks karny . Art. 177. § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1,
  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  § 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca
  podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  § 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

  Art. 44. 1. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:
  1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
  3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;
  4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.
  2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:
  1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję;
  2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
  3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się - niezwłocznie powrócić na to miejsce.
  3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w wypadku.

  Umiejętność oceny i zabezpieczenia miejsca wypadku:

  Ocena stanu poszkodowanego: