Zarządzanie to proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania.

Zarządzanie to zestaw działań skierowanych na zasoby organizacji i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny.

Literatura:

1.Podstawy zarządzania" autorstwa Stephen P.Robbins i Dawid A.DeCenzo w przekładzie Andrzeja Ehrlicha. PWN.Warszawa 2002

2.Ricky W.Griffin, "Podstawy zarządzania organizacjami",PWN.Warszawa 1998r,

3. J.A.F.Stoner, Ch.Wankel, "Kierowanie" PWN,Warszawa 1992r.

4. Miroslaw Urbaczewski,, "Tradycyjne style przewodzenia" Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole, Miesięcznik Nr4/2000r. WOM, Bydgoszcz.

Ważne jest aby:

  1. Nauczyć się radzić sobie z negatywnymi uczuciami, zniechęceniem, bolesnymi zawodami i pomimo wszystko uśmiechać się przez łzy.
  2. Nauczyć się chłonąć nowe koncepcje i kreatywne pomysły, a następnie uważnie je oceniać.
  3. Umieć dostrzegać perspektywy rozwoju i śmiało je wykorzystywać.
  4. Postrzegać problemy jako wyzwanie i rozwiązywać je w kreatywny sposób.*

*Alessandro Forte.Odważ się wyróżniać.HILL.Poland 2005r.

 

Dobrze opracowany plan pracy pozwoli na realizację założonych celów poprzez wybór odpowiednich metod i dobrej praktyki pedagogicznej . Cele powstają stosownie do potrzeb dzieci.Pracownik powinien mieć orientację w jakim zakresie działalności ma się poruszać.
Ta orientacja powinna być określona w obowiązkach pracownika.Obowiązki można aktualizować w miarę potrzeb, za zgodą pracownika.

"Wielkie wizje bez wielkich ludzi są bez znaczenia" Jim Collins